3. Projektni Sestanek

Pri učenju in poučevanju so izkušnje nedvomno najboljši učitelj. Zato projekt Erasmus+ EMPOWER verjame, da svoje partnerske ustanove potopi v praktične izkušnje, da lahko resnično razumejo izzive, s katerimi se soočajo migrantke, in se z njimi poistovetijo.

Na nedavnem projektnem srečanju, ki je potekalo 17. in 18. aprila 2023 v Ljubjani v Sloveniji, je bil glavni poudarek na razvoju nabora orodij, ki bi migrantkam zagotavljal praktične smernice na njihovi podjetniški poti. Z vrsto zanimivih in interaktivnih dejavnosti so se partnerji lahko naučili, kako učinkovito komunicirati, sodelovati, zbirati zgodbe in deliti informacije.

S tem, ko so partnerji izkusili te dejavnosti iz prve roke, bodo bolje opremljeni za usposabljanje in podporo migrantkam, ki bodo sodelovale v programu. To zagotavlja, da pridobljene izkušnje ne bodo le teoretične, temveč bodo temeljile na resničnih izkušnjah. Na koncu bo to privedlo do učinkovitejšega in uspešnejšega programa, ki bo migrantke resnično opolnomočil za uspeh pri njihovem podjetniškem udejstvovanju.

Preskusna Faza

Trenutno smo v fazi testiranja ustvarjenega portfelja instrumentov za samoocenjevanje in vodeno ocenjevanje podjetniških kompetenc migrantk. V Nemčiji je na primer danes potekal drugi od štirih načrtovanih dogodkov, ki se ga je udeležilo 13 migrantk, pri čemer sta bila uporabljena še dva instrumenta. Z veseljem sem videl, kako motivirane in navdušene so ženske sodelovale pri dejavnostih, pri čemer imajo toliko poklicnega potenciala, ki ga lahko sprostijo. Zahvaljujemo se vam za to odlično izkušnjo ter zanimive pogovore in skupna spoznanja! Ponovno se je pokazalo, kako pomembno in dragoceno je naše delo v tem projektu.

2. Projektni Sestanek

Med 10. in 11. oktobrom 2022 je potekalo naše drugo projektno srečanje v okviru projekta EMPOWER programa Erasmus+, tokrat v Rimu. Na njem smo ponovno skupaj razpravljali o medtem izdelanem osnutku portfelja ocenjevalnih orodij, izpostavili 15 kompetenc iz okvira EntreComp in na praktični delavnici projektni partnerji nekatera orodja izvedli z vidika ciljne skupine. V naslednjem koraku projektnega dela bo 11 orodij iz portfelja preizkušenih v testni fazi s ciljno skupino.

Začetek

Projektni partnerji so se lahko končno srečali in spoznali osebno, potem ko se je projekt virtualno začel že januarja letos. Od 07.04. – 08.04.2022 smo se v zelo prijetnem in konstruktivnem delovnem vzdušju prvič aktivno ukvarjali s kompetenčnim okvirom EntreComp. Ovrednotile smo že opravljene intervjuje z ženskami z migracijskim ozadjem, si izmenjale pridobljene izkušnje in nove ideje. Poleg tega smo uskladili naslednje tehnične korake dela ter opredelili in uskladili organizacijske vidike.