Partnerji

RegioVision je neodvisno, lastniško vodeno podjetje za storitve in vodenje projektov s skoraj 20-letnimi izkušnjami na področju vključevanja na trg dela, posredovanja osebja, razvoja podjetij in izobraževalnega dela s sedežem v Schwerinu, glavnem mestu zvezne dežele Mecklenburg-Predpomorjansko. Glavna kompetenca je zasnova, usklajevanje in izvajanje regionalnih in evropskih projektov na trgu dela. Tesno sodelovanje med podjetji in združenji ter evropskimi in regionalnimi mrežnimi partnerji je izhodišče za gospodarsko, strokovno in inovativno projektno delo.

Volkshochschule “Ehm Welk” Schwerin (VHS) je center za izobraževanje odraslih v Schwerinu, glavnem mestu zvezne dežele Mecklenburg-Predpomorjanska v Nemčiji. Zavzema se za pravico do izobraževanja, enake možnosti in celovito razumevanje izobraževanja. Javno poslanstvo njenega centra za izobraževanje odraslih je vsem državljanom ponuditi širok spekter izobraževalnih možnosti. Usmerjeno je k individualnim interesom in potrebam udeležencev ter potrebam družbe.

STEP Institute, sedežem v Ljubljani je raziskovalna in izobraževalna ustanova, ki razvija inovativne metode za krepitev človeškega potenciala. Z inovativnimi metodami usposablja ljudi za boljše delovanje v svetu dela. Inštitut se ukvarja s kompleksnimi izzivi v svetu dela, ponuja na dokazih temelječe in v prakso usmerjene tečaje ter spodbuja stalen strokovni razvoj po vsej Evropi. Cilj pristopa STEP, ki je osredotočen na uporabnika, je krepitev podjetniških kompetenc v različnih kontekstih za spodbujanje zelenega krožnega gospodarstva, zelenih tehnologij, trajnostnega razvoja ter v človeka usmerjenega oblikovanja izdelkov in storitev. Inštitut STEP lahko s svojo interdisciplinarno ekipo gradi mostove med šolami in delovnimi organizacijami, rezultat pa so inovativni učni načrti, ki ustrezajo novim poklicnim zahtevam po zelenih veščinah in trajnostnem razvoju.

ISA Institute je zasebni neprofitni zavod s sedežem v Ljubljani, ki deluje na področju psihologije, krepitve duševnega zdravja, odpornosti, osebne rasti in dobrega počutja, vključevanja otrok priseljencev in njihovih družin ter primarnega preprečevanja nasilja. Sodeluje s številnimi zunanjimi strokovnjaki in trenerji ter se povezuje z nacionalnimi in mednarodnimi neprofitnimi organizacijami, ministrstvi in drugimi javnimi institucijami (npr. z Ministrstvom za izobraževanje, znanost in šport, Ministrstvom za zdravje, Ministrstvom za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti, Pedagoškim inštitutom Slovenije, Filozofsko fakulteto Univerze na Primorskem) ter mrežo šol in podjetij.

Ilmiofuturo sestavlja ekipa inovatorjev na področju sistema vseživljenjskega učenja, katere cilj je podpirati ljudi pri njihovi osebni in poklicni rasti. V današnjem kompleksnem svetu, kjer se pravila in vloge nenehno spreminjajo, Ilmiofuturo podpira ljudi pri doseganju ustrezne osebne samouresničitve. Spodbuja procese transformativnega učenja, ki so namenjeni: ljudem za pridobivanje ključnih spretnosti, da bi se “aktivirali in navdihnili”; inštruktorjem/učiteljem za oblikovanje in izvajanje učnih pristopov, osredotočenih na učenca.
Ilmiofuturo deluje tudi na področju raziskav in inovacij učnih procesov pri izvajanju kompleksnih projektov. V zadnjih treh letih je Ilmiofuturo izvedel več kot dvanajst mednarodnih projektov na temo inovacij učnih procesov.

Coordinamento Donne nel Mondo je združenje s sedežem v Rimu. Ustanovljeno je bilo leta 2007 z namenom spodbujanja dialoga med ženskami iz različnih okolij ter podpore pri njihovem osebnem razvoju in premagovanju težavnih situacij v zasebnem življenju (nasilje vseh vrst: verbalno, fizično, psihološko, spolno, ekonomsko, spolno in rasno). Eden od glavnih ciljev združenja je spodbujanje enakosti spolov in poudarjanje vloge žensk kot središča razvoja družine in družbe. Glavne dejavnosti združenja so: Pomoč v težavah, poklicno svetovanje, usposabljanje, družinsko svetovanje, organizacija mednarodnih dogodkov za spodbujanje krepitve zmogljivosti.

Folkuniversitetet (FU) je nacionalno združenje za poklicno izobraževanje, ki na Švedskem in v več evropskih državah ponuja široko paleto tečajev poklicnega izobraževanja in izobraževanja odraslih. Folkuniversitetet vsako leto sprejme več kot 140.000 študentov na različna predavanja, kratke tečaje ali redne študijske programe, ki trajajo od šestih mesecev do dveh let. Folkuniversitetet ponuja široko paleto izobraževanj: izobraževanje odraslih, tako začetno kot nadaljevalno, poklicno izobraževanje in usposabljanje, srednješolsko izobraževanje in usposabljanje za trg dela. Pedagoški pristop temelji na ideji posredovanja znanja, ki je za študente takoj uporabno v praksi. Na Folkuniversitetet se obračajo tudi vladne agencije, organi in podjetniški sektor, da bi jim pomagal pri specializiranih tečajih usposabljanja.

Trim-Tab AB je zasebno švedsko podjetje, ki temelji na spoznanju, da ima vsakdo pravico do smiselne in koristne zaposlitve, tako dela kot izobraževanja. Ta moto je značilen za podjetje kot celoto in njegova različna področja delovanja. Trim-Tab je podjetje za zaposlovanje in kadrovske storitve ter izvajalec programa politike trga dela, imenovanega “stöd och matchning”, katerega cilj je pomagati brezposelnim, da na najhitrejši možni način najdejo zaposlitev ali usposabljanje. Podjetje Trim-Tab je bilo uvrščeno med najuspešnejše ponudnike programa politike trga dela, saj lahko pokaže pozitivne rezultate.