Partnerji

RegioVision

RegioVision je neodvisno podjetje s skoraj 20-letnimi izkušnjami na področju vključevanja na trg dela, posredovanja osebja, razvoja podjetij in usposabljanja, ki ga vodi lastnik in ima sedež v Schwerinu, glavnem mestu dežele Mecklenburg-Predpomorjanska. Glavna kompetenca podjetja je oblikovanje, usklajevanje in izvajanje regionalnih in evropskih projektov na trgu dela. Tesno sodelovanje med podjetji in združenji ter evropskimi in regionalnimi mrežnimi partnerji je izhodišče za gospodarsko, strokovno in inovativno projektno delo.

Volkshochschule

Volkshochschule “Ehm Welk” Schwerin (VHS) je center za izobraževanje odraslih v Schwerinu, glavnem mestu zvezne dežele Mecklenburg-Predpomorjansko v Nemčiji. Zavzema se za pravico do izobraževanja, enake možnosti in celostno razumevanje izobraževanja. Javno poslanstvo njegovega centra za izobraževanje odraslih je nuditi široko paleto izobraževalnih možnosti vsem državljanom. Usmerjeno je v individualne interese in potrebe udeležencev ter potrebe družbe.

STEP Institute

STEP Institute s sedežem v Ljubljani je raziskovalna in izobraževalna ustanova, ki razvija inovativne metode za krepitev človeškega potenciala. Z inovativnimi metodami usposablja ljudi za boljše delovanje v svetu dela. Inštitut se ukvarja s kompleksnimi izzivi v svetu dela, ponuja na dokazih temelječe in v prakso usmerjene tečaje ter spodbuja stalen strokovni razvoj po vsej Evropi. Na uporabnika osredotočen pristop STEP je namenjen krepitvi podjetniških kompetenc v različnih kontekstih za spodbujanje zelenega krožnega gospodarstva, zelenih tehnologij, trajnostnega razvoja ter v človeka usmerjenega oblikovanja izdelkov in storitev. Inštitut STEP lahko s svojo interdisciplinarno ekipo gradi mostove med šolami in delovnimi organizacijami, rezultat pa so inovativni učni načrti, ki se odzivajo na nove poklicne zahteve po zelenih veščinah in trajnostnem razvoju.

ISA Institute

ISA Institute je zasebna neprofitna ustanova s sedežem v Ljubljani, ki deluje na področju psihologije, duševnega zdravja, odpornosti, osebne rasti in dobrega počutja, vključevanja otrok priseljencev in njihovih družin ter primarnega preprečevanja nasilja. Sodeluje s številnimi zunanjimi strokovnjaki in trenerji ter se povezuje z nacionalnimi in mednarodnimi neprofitnimi organizacijami, ministrstvi in drugimi javnimi institucijami (npr. z Ministrstvom za izobraževanje, znanost in šport, Ministrstvom za zdravje, Ministrstvom za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti, Pedagoškim inštitutom Slovenije, Filozofsko fakulteto Univerze na Primorskem) ter mrežo šol in podjetij.

Ilmiofuturo

Ilmiofuturo je ekipa inovatorjev na področju vseživljenjskega učenja, katere cilj je podpirati ljudi pri njihovi osebni in poklicni rasti. V današnjem kompleksnem svetu, kjer se pravila in vloge nenehno spreminjajo, Ilmiofuturo podpira ljudi pri doseganju ustrezne osebne samouresničitve. Spodbuja procese transformativnega učenja, da bi: ljudje pridobili ključne spretnosti za “aktiviranje in navdihovanje” samih sebe; vodje usposabljanja/učitelji oblikovali in izvajali učne pristope, osredotočene na učenca.
Ilmiofuturo je dejaven tudi na področju raziskav in inovacij učnih procesov pri izvajanju kompleksnih projektov. V zadnjih treh letih je Ilmiofuturo izvedel več kot dvanajst mednarodnih projektov na področju inovacij učnih procesov.

Coordinamento

Coordinamento Donne nel Mondo je združenje s sedežem v Rimu. Ustanovljeno je bilo leta 2007 z namenom spodbujanja dialoga med ženskami iz različnih okolij ter podpore pri njihovem osebnem razvoju in premagovanju težavnih situacij v zasebnem življenju (nasilje vseh vrst: verbalno, fizično, psihološko, spolno, ekonomsko, spolno in rasno). Eden od glavnih ciljev združenja je spodbujanje enakosti spolov in poudarjanje vloge žensk kot središča razvoja družine in družbe. Glavne dejavnosti združenja so: Pomoč v težkih razmerah, poklicno svetovanje, usposabljanje, družinsko svetovanje, organizacija mednarodnih dogodkov za spodbujanje krepitve zmogljivosti.

Folkuniversitetet

Folkuniversitetet (FU) je nacionalno združenje za poklicno izobraževanje, ki na Švedskem in v več evropskih državah ponuja široko paleto poklicnih tečajev in tečajev za odrasle. Folkuniversitetet vsako leto vpiše več kot 140.000 študentov na različna predavanja, kratke tečaje ali redne študijske programe, ki trajajo od šest mesecev do dveh let. Folkuniversitetet ponuja široko paleto tečajev: začetno in nadaljevalno izobraževanje odraslih, poklicno izobraževanje in usposabljanje, srednješolsko izobraževanje in usposabljanje za trg dela. Pedagoški pristop temelji na ideji posredovanja znanja, ki ga lahko študenti takoj uporabijo v praksi. Na Folkuniversitetet se obračajo tudi vladne agencije, organi in poslovni sektor, da bi jim pomagali pri izvedbi specializiranih tečajev usposabljanja.

Trim-Tab AB

Trim-Tab AB je švedsko podjetje v zasebni lasti, ki temelji na razumevanju, da ima vsakdo pravico do smiselne in koristne zaposlitve, tako dela kot izobraževanja. Ta moto je značilen za podjetje kot celoto in njegova različna področja dejavnosti. Trim-Tab je podjetje za storitve na področju zaposlovanja in človeških virov ter izvajalec programa politike trga dela, imenovanega “stöd och matchning”, katerega cilj je pomagati brezposelnim, da čim prej najdejo zaposlitev ali usposabljanje. Podjetje Trim-Tab je bilo uvrščeno med najuspešnejše izvajalce programa politike trga dela, saj lahko pokaže pozitivne rezultate.