EMPOWER SAMLING AV BERÄTTELSER

För att få en inblick i de livserfarenheter som invandrarkvinnor i Europa har är en utmärkt utgångspunkt att utforska denna sammanställning av deras övertygande och upplyftande berättelser. Dessa berättelser fördjupar sig i deras resor, prestationer och motgångar och ger ett nyanserat perspektiv på deras liv.

*Namn har utelämnats för att upprätthålla sekretessen.

people, women, talking-2567915.jpg

VERKTYGSLÅDA MED AKTIVITETER FÖR ATT STÄRKA ENTRECOMP-KOMPETENSEN

Denna verktygslåda innehåller en mängd olika aktiviteter som är utformade för att förbättra ENTRECOMP-kompetensen inom de tre domänerna: Idéer och möjligheter, Resurser och I handling. Varje aktivitet presenteras på en serie med 2 till 6 kort (bilder) med kortfattade beskrivningar, instruktioner för förberedelser och genomförande, tidsåtgång och material samt kompletterande information.

UTBILDNINGSGUIDE FÖR ATT STÄRKA ENTREPRENÖRSKOMPETENSER

Denna sammanställning av guider, som ger insikter i hur man undervisar i entreprenörskap, är till nytta för både utbildare och tränare. Den omfattar ett omfattande utbud av lektioner som är ovärderliga för att stärka entreprenörskompetensen. Ämnen som tas upp är bland annat affärsmodeller, design thinking-processen och användarundersökningar.