Rezultati

REZULTAT PROJEKTA 1

Zbirka orodij za samoocenjevanje in vrednotenje življenjskih veščin in podjetniških kompetenc med migrantkami. 

V tem projektnem rezultatu lahko na podlagi okvira EntreComp raziščete povezave med svojimi izkušnjami kot migrantke (kot sta skrb za družino in migracijski proces) ter svojimi spretnostmi in podjetniškimi sposobnostmi. Ta sklop orodij vam omogoča, da sami ocenite kompetence in dobite vodene ocene.

REZULTAT PROJEKTA 2

Zbirka orodij za opolnomočenje migrantk s podjetniškim usposabljanjem in navodila za vodje usposabljanja, ki podpirajo te ženske na njihovi poti do samozaposlitve.

Orodje vključuje trajnostno zbirko vsebin usposabljanja, dejavnosti in metod, učno gradivo ter procesni načrt za izkustveni pristop k poučevanju podjetništva. Vključuje tudi metodološki vodnik, ki bo izvajalcem usposabljanja pomagal pri praktičnem izvajanju aktivne podpore migrantkam na njihovi poti do podjetništva.