Rezultati

V okviru modela Entrecomp bomo razvili nabor orodij za samoocenjevanje in ocenjevanje podjetništva ter nabor učnega in pedagoškega gradiva za podjetniško izobraževanje, zlasti za priseljenke.

1. Portfelj instrumentov za samoocenjevanje in vrednotenje življenjskih spretnosti in podjetniških kompetenc priseljenk:

– Analiza razmerij med posebnimi razmerami in
migracijskimi ženskami (npr. skrb za družino, migracijski proces), njihovimi življenjskimi spretnostmi in podjetniškimi kompetencami (EntreComp)

– Portfelj instrumentov za samoocenjevanje in vodeno ocenjevanje kompetenc

2. Razvoj in izvajanje nabora orodij za podjetniško usposabljanje migrantk ter smernic za trenerje, ki spremljajo migrantke na njihovi poti do samozaposlitve

Zbirka orodij bo vključevala trajnostno zbirko vsebin usposabljanja, dejavnosti in metod, učno gradivo ter procesni načrt za izkustveni pristop k poučevanju podjetništva. Vključeval bo tudi metodološki vodnik, ki bo izobraževalcem pomagal pri praktičnem izvajanju aktivnega podpiranja migrantk na njihovi poti do podjetništva.