maj 2023

Tredje projektmötet

När det gäller inlärning och undervisning råder det ingen tvekan om att erfarenhet är den bästa läraren. Det är därför Erasmus+-projektet EMPOWER tror på att fördjupa sina partnerinstitutioner i praktiska erfarenheter, så att de verkligen kan förstå och relatera till de utmaningar som invandrarkvinnorna står inför. Vid det senaste projektmötet som hölls i Ljubjana i …

Tredje projektmötet Läs mer »

Testfasen

För närvarande befinner vi oss i testfasen av den skapade portföljen med instrument för självbedömning och guidad bedömning av invandrarkvinnors entreprenörskapskompetens. I Tyskland, till exempel, hölls i dag det andra av fyra planerade evenemang med 13 invandrarkvinnor och ytterligare två av instrumenten administrerades. Det var ett nöje att se hur motiverade och entusiastiska kvinnorna var …

Testfasen Läs mer »

Andra Projektmötet

Den 10-11 oktober 2022 hölls vårt andra projektmöte i Erasmus+-projektet EMPOWER, denna gång i Rom. Det under tiden skapade utkastet till portföljen med bedömningsverktyg diskuterades tillsammans igen, de 15 kompetenserna i EntreComp-ramverket lyftes fram och några av verktygen utfördes i en praktisk workshop av projektpartnerna ur målgruppens perspektiv. I nästa steg av projektarbetet kommer de …

Andra Projektmötet Läs mer »

Startsida

Äntligen kunde projektpartnerna träffas och lära känna varandra personligen, efter att projektet hade startat virtuellt redan i januari i år. Från och med 07.04. – 08.04.2022 behandlade vi för första gången aktivt EntreComp-kompetensramen i en mycket trevlig och konstruktiv arbetsklimat. Vi utvärderade de redan genomförda intervjuerna med kvinnor med migrationsbakgrund, utbytte våra vunna erfarenheter och …

Startsida Läs mer »