Andra Projektmötet

Den 10-11 oktober 2022 hölls vårt andra projektmöte i Erasmus+-projektet EMPOWER, denna gång i Rom. Det under tiden skapade utkastet till portföljen med bedömningsverktyg diskuterades tillsammans igen, de 15 kompetenserna i EntreComp-ramverket lyftes fram och några av verktygen utfördes i en praktisk workshop av projektpartnerna ur målgruppens perspektiv. I nästa steg av projektarbetet kommer de 11 verktygen i portföljen att testas i en testfas med målgruppen.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *