Nicht kategorisiert

Testfas

För närvarande befinner vi oss i testfasen av den skapade portföljen med instrument för självbedömning och guidad bedömning av invandrarkvinnors entreprenörskapskompetens. I Tyskland, till exempel, hölls i dag det andra av fyra planerade evenemang med 13 invandrarkvinnor och ytterligare två av instrumenten administrerades. Det var ett nöje att se hur motiverade och entusiastiska kvinnorna var

Testfas Läs mer »

Andra Projektmötet

Den 10-11 oktober 2022 hölls vårt andra projektmöte i Erasmus+-projektet EMPOWER, denna gång i Rom. Det under tiden skapade utkastet till portföljen med bedömningsverktyg diskuterades tillsammans igen, de 15 kompetenserna i EntreComp-ramverket lyftes fram och några av verktygen utfördes i en praktisk workshop av projektpartnerna ur målgruppens perspektiv. I nästa steg av projektarbetet kommer de

Andra Projektmötet Läs mer »

people, women, talking-2567915.jpg

Startsida

Äntligen kunde projektpartnerna träffas och lära känna varandra personligen, efter att projektet hade startat virtuellt redan i januari i år. Från och med 07.04. – 08.04.2022 behandlade vi för första gången aktivt EntreComp-kompetensramen i en mycket trevlig och konstruktiv arbetsklimat. Vi utvärderade de redan genomförda intervjuerna med kvinnor med migrationsbakgrund, utbytte våra vunna erfarenheter och

Startsida Läs mer »