SAMLING AV STÄRKANDE BERÄTTELSER.

För att få en inblick i invandrarkvinnors livserfarenheter i Europa är en utmärkt utgångspunkt att utforska denna sammanställning av deras övertygande och upplyftande berättelser. Dessa berättelser går djupare in på deras resor, prestationer och motgångar, och ger ett nyanserat perspektiv på deras liv.

*Namn har utelämnats för att upprätthålla sekretessen.

people, women, talking-2567915.jpg

VERKTYGSLÅDA MED AKTIVITETER FÖR ATT STÄRKA ENTRECOMP-KOMPETENSEN

Denna verktygslåda innehåller en mängd olika aktiviteter som är utformade för att stärka ENTRECOMP-kompetensen inom de tre domänerna: Idéer och möjligheter, Resurser och I handling. Varje aktivitet presenteras på en serie med 2 till 6 kort (bilder), med kortfattade beskrivningar, instruktioner för förberedelser och genomförande, tidsåtgång och material samt kompletterande information.

UTBILDNINGSGUIDE FÖR ATT STÄRKA ENTREPRENÖRIELLA KOMPETENSER

Detta utbildningsmaterial ger insikter i hur man undervisar i entreprenörskap och är till nytta för både utbildare och coacher. Det omfattar ett omfattande utbud av utbildningsaktiviteter som är ovärderliga för att stärka entreprenörskompetensen. Ämnen som tas upp är bland annat affärsmodellen, design thinking-processen och användarundersökningar.