Resultat

Som en del av Entrecomp-modellen kommer vi att utveckla en portfölj med verktyg för självbedömning och bedömning av entreprenörskap och en verktygslåda med läromedel och undervisningsmaterial för utbildning i entreprenörskap, särskilt för invandrarkvinnor.

1. Portfölj med instrument för självbedömning och utvärdering av livskunskap och entreprenörskapskompetens hos invandrarkvinnor:

– Analys av sambanden mellan de specifika situationerna och
förhållanden för invandrarkvinnor (t.ex. familjeomsorg, migrationsprocessen) och deras livskunskaper och entreprenörskompetens (EntreComp).

– Portfölj med instrument för självbedömning och guidad bedömning av kompetenser.

2. Utveckling och genomförande av en verktygslåda för utbildning i företagande för invandrarkvinnor och riktlinjer för utbildare som följer invandrarkvinnor på deras väg mot egenföretagande.

Verktygslådan kommer att innehålla en hållbar samling av utbildningsinnehåll, aktiviteter och metoder, läromedel och en färdplan för en erfarenhetsbaserad metod för att lära ut entreprenörskap. Den kommer att innehålla en metodologisk vägledning för att hjälpa utbildare i det praktiska genomförandet av att aktivt stödja invandrarkvinnor på deras väg mot företagande.