Resultat

PROJEKTRESULTAT 1

En samling verktyg för självbedömning och utvärdering av livskunskap och entreprenörskompetens bland invandrarkvinnor.

I det här projektresultatet kan du utforska sambanden mellan dina erfarenheter som invandrare (som familjeomsorg och migrationsprocessen) och dina egna färdigheter och entreprenörsförmågor baserat på EntreComp-ramverket. Med denna uppsättning verktyg kan du bedöma kompetenser på egen hand och få guidade bedömningar.

PROJEKTRESULTAT 2

En verktygslåda för att stärka invandrarkvinnor genom entreprenörskapsutbildning, tillsammans med vägledning för utbildare som stöder dessa kvinnor på deras väg till egenföretagande.

Verktygslådan innehåller en hållbar samling av utbildningsinnehåll, aktiviteter och metoder, läromedel och en processplan för ett erfarenhetsbaserat tillvägagångssätt för att undervisa i entreprenörskap. Den innehåller också en metodhandledning som hjälper utbildare i det praktiska genomförandet av att aktivt stödja invandrarkvinnor på deras väg till entreprenörskap.