Projektet

“EMPOWER – Uppmuntra invandrarkvinnor att utnyttja sin potential och sina möjligheter i entreprenörskapets värld”.

Med detta projekt vill vi kartlägga invandrarkvinnors befintliga kompetens och förbättra den genom riktad utbildning så att de kan överväga att arbeta som egenföretagare.

Projektet samfinansieras av Europeiska unionen. Denna webbplats återspeglar endast projektpartnernas åsikter, och kommissionen kan inte hållas ansvarig för den användning som kan göras av den information som finns på webbplatsen.