Projektet

“EMPOWER – Encouraging Migrant Women to seize their Potential and Opportunities in the World of Entrepreneurship”.

Med det här projektet vill vi identifiera invandrarkvinnors befintliga kompetens och förbättra den genom riktad utbildning så att de kan överväga att bli egenföretagare.

Finansieras av Europeiska unionen. De synpunkter och åsikter som uttrycks är endast upphovsmannens [upphovsmännens] och utgör inte Europeiska unionens eller Europeiska genomförandeorganet för utbildning och kulturs (EACEA) officiella ståndpunkt. Varken Europeiska unionen eller EACEA tar något ansvar för dessa.

MÅLGRUPPER

Den primära målgruppen är invandrarkvinnor, med fokus på att förstå och förbättra deras befintliga kompetens genom projektets utbildningsinitiativ.

Individer inom målgruppen som strävar efter att engagera sig i professionellt egenföretagande och vill utveckla de färdigheter och kunskaper som krävs för entreprenörskap.

Projektet syftar till att gynna underrepresenterade grupper, särskilt invandrarkvinnor, genom att ta itu med hinder och ge möjligheter till egenmakt och entreprenörskap inom den europeiska kontexten.

MÅL

Genomföra en grundlig bedömning av invandrarkvinnors befintliga kompetens, identifiera deras styrkor och områden som kan förbättras i samband med entreprenörskap.

Utveckla och genomföra skräddarsydda utbildningsprogram för att förbättra invandrarkvinnors färdigheter och kunskaper, med särskilt fokus på att förbereda dem för yrkesmässigt egenföretagande.

Uppmuntra och stödja invandrarkvinnor att överväga och bedriva yrkesmässigt egenföretagande genom att tillhandahålla resurser, mentorskap och möjligheter som underlättar deras inträde i företagarvärlden.


Underlätta samarbete och stöd bland invandrarkvinnor, främja en känsla av gemenskap för att stärka deras entreprenörsinsatser.