3. Projektni Sestanek

Pri učenju in poučevanju so izkušnje nedvomno najboljši učitelj. Zato projekt Erasmus+ EMPOWER verjame, da svoje partnerske ustanove potopi v praktične izkušnje, da lahko resnično razumejo izzive, s katerimi se soočajo migrantke, in se z njimi poistovetijo.

Na nedavnem projektnem srečanju, ki je potekalo 17. in 18. aprila 2023 v Ljubjani v Sloveniji, je bil glavni poudarek na razvoju nabora orodij, ki bi migrantkam zagotavljal praktične smernice na njihovi podjetniški poti. Z vrsto zanimivih in interaktivnih dejavnosti so se partnerji lahko naučili, kako učinkovito komunicirati, sodelovati, zbirati zgodbe in deliti informacije.

S tem, ko so partnerji izkusili te dejavnosti iz prve roke, bodo bolje opremljeni za usposabljanje in podporo migrantkam, ki bodo sodelovale v programu. To zagotavlja, da pridobljene izkušnje ne bodo le teoretične, temveč bodo temeljile na resničnih izkušnjah. Na koncu bo to privedlo do učinkovitejšega in uspešnejšega programa, ki bo migrantke resnično opolnomočil za uspeh pri njihovem podjetniškem udejstvovanju.

Share the Post:

Related Posts

Preskusna Faza

Trenutno smo v fazi testiranja ustvarjenega portfelja instrumentov za samoocenjevanje in vodeno ocenjevanje podjetniških kompetenc migrantk. V Nemčiji je na

Read More

Join Our Newsletter