EMPOWER

Encouraging Migrant Women to seize their Potential and Opportunities in the World of Entrepreneurship

Splošni cilji tega projekta Erasmus+ so podpreti zavesten razvoj osnovnih kompetenc in ključnih spretnosti migrantk na področju podjetništva ter jim pomagati pri ozaveščanju o teh spretnostih in nadaljnjem razvoju, da bi spodbudili zaposljivost in socialno-izobraževalni razvoj ter udeležbo v civilnem in družbenem življenju.
PROJEKTNI PARTNERJI

REZULTATI PROJEKTA

REZULTATI PROJEKTA 1

Portfelj instrumentov za samoocenjevanje in vrednotenje življenjskih spretnosti in podjetniških kompetenc migrantk

REZULTATI PROJEKTA 2

Zbirka orodij za podjetniško usposabljanje migrantk in smernice za inštruktorje, ki spremljajo migrantke na njihovi poti do samozaposlitve.