Projekt

EMPOWER – Spodbujanje migrantk, da izkoristijo svoj potencial in priložnosti v svetu podjetništva”.

S tem projektom želimo ugotoviti obstoječe kompetence migrantk in jih izboljšati z usmerjenim usposabljanjem, da bodo lahko razmišljale o poklicni samozaposlitvi.

Ta projekt sofinancira Evropska unija. Ta spletna stran odraža le stališča projektnih partnerjev in Komisija ni odgovorna za kakršno koli uporabo informacij, ki jih vsebuje.