Projekt

“EMPOWER – Encouraging Migrant Women to seize their Potential and Opportunities in the World of Entrepreneurship”.

S tem projektom želimo ugotoviti obstoječe kompetence migrantk in jih izboljšati z usmerjenim usposabljanjem, da bodo lahko razmišljale o poklicni samozaposlitvi.

Financirano s strani Evropske unije. Izražena stališča in mnenja so zgolj stališča in mnenja avtorja(-ev) in ni nujno, da odražajo stališča in mnenja Evropske unije ali Evropske izvajalske agencije za izobraževanje in kulturo (EACEA). Zanje ne moreta biti odgovorna niti Evropska unija niti EACEA.

CILJNE SKUPINE

Glavna ciljna skupina so migrantke, s poudarkom na razumevanju in krepitvi njihovih obstoječih kompetenc s pobudami za usposabljanje v okviru projekta.

Posamezniki iz ciljne skupine, ki si prizadevajo za poklicno samozaposlitev in želijo razviti spretnosti in znanja, potrebna za podjetništvo.

Projekt je namenjen premalo zastopanim skupnostim, zlasti migrantkam, saj odpravlja ovire in zagotavlja priložnosti za opolnomočenje in podjetništvo v evropskem kontekstu.

CILJI

Izvedite temeljito oceno obstoječih kompetenc migrantk ter opredelite njihove prednosti in področja, ki jih je treba izboljšati na področju podjetništva.

Razvijte in izvajajte prilagojene programe usposabljanja, namenjene izboljšanju spretnosti in znanja migrantk, s posebnim poudarkom na njihovi pripravi na poklicno samozaposlitev.

spodbujati in podpirati migrantke pri razmišljanju o poklicni samozaposlitvi in njenem izvajanju z zagotavljanjem virov, mentorstva in priložnosti, ki jim olajšajo vstop v svet podjetništva.

Spodbujanje sodelovanja in podpore med migrantkami ter krepitev občutka skupnosti za krepitev njihovih podjetniških prizadevanj.