EMPOWER

Encouraging Migrant Women to seize their Potential and Opportunities in the World of Entrepreneurship

De allmänna målen för detta Erasmus+-projekt är att stödja den medvetna utvecklingen av grundläggande kompetenser och nyckelkunskaper hos invandrarkvinnor när det gäller entreprenörskap, och att hjälpa dem att öka medvetenheten om dessa färdigheter och hjälpa dem att utveckla dem ytterligare för att främja anställbarhet och sociopedagogisk utveckling samt deltagande i det civila och sociala livet.
PROJEKTPARTNERNA

PROJEKTRESULTAT

PROJEKTRESULTAT 1

Portfölj med instrument för självbedömning och utvärdering av invandrarkvinnors livskunskaper och entreprenörskompetens

PROJEKTRESULTAT 2

En verktygslåda för entreprenörsutbildning för invandrarkvinnor och riktlinjer för utbildare som följer invandrarkvinnor på deras väg till egenföretagande.