De allmänna målen för detta Erasmus+-projekt är att främja medveten utveckling av grundläggande entreprenörskompetens och nyckelkompetens hos invandrarkvinnor och att stödja dem i att öka medvetenheten och utveckla dessa färdigheter för att främja anställbarhet och sociopedagogisk utveckling och deltagande i det civila och sociala livet.

PROJEKTPARTNERNA

PROJEKTRESULTAT

Projektresultat 1

En samling verktyg för självbedömning och utvärdering av livsfärdigheter och entreprenörskompetenser bland migrerande kvinnor.

Projektresultat 2

En verktygslåda för att stärka invandrarkvinnor genom entreprenöriell utbildning, tillsammans med vägledning för utbildare som stödjer dessa kvinnor på deras väg till egenföretagare

NYHETER

together, hands, prayer-5928481.jpg

Tredje projektmötet

När det gäller inlärning och undervisning råder det ingen tvekan om att erfarenhet är den bästa läraren. Det är därför Erasmus+-projektet EMPOWER tror på att fördjupa sina partnerinstitutioner i praktiska erfarenheter, så att de verkligen

Läs mer på»

Testfas

För närvarande befinner vi oss i testfasen av den skapade portföljen med instrument för självbedömning och guidad bedömning av invandrarkvinnors entreprenörskapskompetens. I Tyskland, till exempel,

Läs mer på»

Andra Projektmötet

Den 10-11 oktober 2022 hölls vårt andra projektmöte i Erasmus+-projektet EMPOWER, denna gång i Rom. Det under tiden skapade utkastet till portföljen med bedömningsverktyg diskuterades

Läs mer på»