2. Projektni Sestanek

Med 10. in 11. oktobrom 2022 je potekalo naše drugo projektno srečanje v okviru projekta EMPOWER programa Erasmus+, tokrat v Rimu. Na njem smo ponovno skupaj razpravljali o medtem izdelanem osnutku portfelja ocenjevalnih orodij, izpostavili 15 kompetenc iz okvira EntreComp in na praktični delavnici projektni partnerji nekatera orodja izvedli z vidika ciljne skupine. V naslednjem koraku projektnega dela bo 11 orodij iz portfelja preizkušenih v testni fazi s ciljno skupino.

Share the Post:

Related Posts

together, hands, prayer-5928481.jpg

3. Projektni Sestanek

Pri učenju in poučevanju so izkušnje nedvomno najboljši učitelj. Zato projekt Erasmus+ EMPOWER verjame, da svoje partnerske ustanove potopi v

Read More

Preskusna Faza

Trenutno smo v fazi testiranja ustvarjenega portfelja instrumentov za samoocenjevanje in vodeno ocenjevanje podjetniških kompetenc migrantk. V Nemčiji je na

Read More

Join Our Newsletter