Tredje projektmötet

När det gäller inlärning och undervisning råder det ingen tvekan om att erfarenhet är den bästa läraren. Det är därför Erasmus+-projektet EMPOWER tror på att fördjupa sina partnerinstitutioner i praktiska erfarenheter, så att de verkligen kan förstå och relatera till de utmaningar som invandrarkvinnorna står inför.

Vid det senaste projektmötet som hölls i Ljubjana i Slovenien den 17-18 april 2023 var huvudfokus på att utveckla en verktygslåda som skulle ge migrantkvinnor praktisk vägledning på deras entreprenörsresa. Genom en rad engagerande och interaktiva aktiviteter kunde partnerna lära sig hur man effektivt kommunicerar, deltar, samlar in berättelser och delar information.

Genom att uppleva dessa aktiviteter på plats kommer partnerna att vara bättre rustade för att utbilda och stödja de invandrarkvinnor som kommer att delta i programmet. Detta garanterar att de lärdomar som ges inte bara är teoretiska, utan baserade på verkliga erfarenheter. I slutändan kommer detta att leda till ett effektivare och mer effektfullt program som verkligen ger invandrarkvinnor möjlighet att lyckas i sina företagande strävanden.

Share the Post:

Related Posts

Testfas

För närvarande befinner vi oss i testfasen av den skapade portföljen med instrument för självbedömning och guidad bedömning av invandrarkvinnors

Read More

Andra Projektmötet

Den 10-11 oktober 2022 hölls vårt andra projektmöte i Erasmus+-projektet EMPOWER, denna gång i Rom. Det under tiden skapade utkastet

Read More

Join Our Newsletter