Andra Projektmötet

Den 10-11 oktober 2022 hölls vårt andra projektmöte i Erasmus+-projektet EMPOWER, denna gång i Rom. Det under tiden skapade utkastet till portföljen med bedömningsverktyg diskuterades tillsammans igen, de 15 kompetenserna i EntreComp-ramverket lyftes fram och några av verktygen utfördes i en praktisk workshop av projektpartnerna ur målgruppens perspektiv. I nästa steg av projektarbetet kommer de 11 verktygen i portföljen att testas i en testfas med målgruppen.

Share the Post:

Related Posts

together, hands, prayer-5928481.jpg

Tredje projektmötet

När det gäller inlärning och undervisning råder det ingen tvekan om att erfarenhet är den bästa läraren. Det är därför Erasmus+-projektet EMPOWER tror på att fördjupa sina partnerinstitutioner i praktiska erfarenheter, så att de verkligen

Read More

Testfas

För närvarande befinner vi oss i testfasen av den skapade portföljen med instrument för självbedömning och guidad bedömning av invandrarkvinnors

Read More

Join Our Newsletter