Startsida

Äntligen kunde projektpartnerna träffas och lära känna varandra personligen, efter att projektet hade startat virtuellt redan i januari i år. Från och med 07.04. – 08.04.2022 behandlade vi för första gången aktivt EntreComp-kompetensramen i en mycket trevlig och konstruktiv arbetsklimat. Vi utvärderade de redan genomförda intervjuerna med kvinnor med migrationsbakgrund, utbytte våra vunna erfarenheter och nya idéer. Dessutom samordnades nästa tekniska arbetssteg och organisatoriska aspekter definierades och samordnades.

Share the Post:

Related Posts

together, hands, prayer-5928481.jpg

Tredje projektmötet

När det gäller inlärning och undervisning råder det ingen tvekan om att erfarenhet är den bästa läraren. Det är därför Erasmus+-projektet EMPOWER tror på att fördjupa sina partnerinstitutioner i praktiska erfarenheter, så att de verkligen

Read More

Testfas

För närvarande befinner vi oss i testfasen av den skapade portföljen med instrument för självbedömning och guidad bedömning av invandrarkvinnors

Read More

Andra Projektmötet

Den 10-11 oktober 2022 hölls vårt andra projektmöte i Erasmus+-projektet EMPOWER, denna gång i Rom. Det under tiden skapade utkastet

Read More

Join Our Newsletter